// Google Skuteczna komunikacja w zarządzaniu oświatą - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Skuteczna komunikacja w zarządzaniu oświatą

biznes3

Cel szkolenia:

Przybliżenie uczestnikom ogromnego potencjału zastosowań metod zwiększających skuteczność komunikacji w oparciu na najnowsze odkrycia w zakresie funkcjonowania umysłu.

Korzyści:

Otrzymanie dodatkowych narzędzi zwiększających skuteczność przekazów kierowanych zarówno do kolegów i koleżanek w pracy jak i nauczycieli i dyrektorów , z którymi w ramach swoich obowiązków współpracują uczestnicy tego spotkania.

Program:

  •  założenia związane z funkcjonowaniem umysłu i ich wpływ na skuteczną komunikację
  • rola przekonań w procesie komunikacji na bazie doświadczeń z wielu eksperymentów naukowych
  • umysł – badania nad jego funkcjami nieświadomymi i ogrom płynących z tych odkryć zastosowań w skutecznej komunikacji
  • wydajność percepcyjna umysłu jako fundament skutecznego przekazu
  • jak radzić sobie z sytuacjami, gdy wielokrotne powtarzanie czegoś naszym rozmówcą nie przynosi zamierzonych rezultatów
  • mechanizm przetwarzania przez umysł nieświadomy wydawanych poleceń i zastosowanie tej wiedzy w polepszeniu jakości komunikacji
  • w jaki sposób możemy odczytać u naszego rozmówcy sygnały , które pomogą nam skuteczniej przekonać go naszego pomysłu
  • co zrobić by zacząć skutecznie docierać do osób , które zazwyczaj odpierają naszą argumentację
  • poziom emocji a skuteczność przekazu – najnowsze odkrycia i zaskakujące wnioski z nich płynące