// Google Umysł dziecka - miejsce pracy nauczyciela - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Umysł dziecka – miejsce pracy nauczyciela

oswiata2

Cel szkolenia:

Przybliżenie uczestnikom ogromnego potencjału zastosowań nowoczesnych metod zwiększających skuteczność pracy z dziećmi

Korzyści:

Warsztatowe poszerzenie metod pracy z dziećmi dzięki ogromnemu zakresowi praktycznych zastosowań w edukacji najnowszych odkryć naukowych dotyczących zasad funkcjonowania ludzkiego umysłu.

 Program:

 •  eksperymenty przeprowadzane w szkołach i wnioski i zastosowania z nich płynące
 • założenia związane z funkcjonowaniem umysłu i ich wpływ na pracę z dziećmi
 • umysł – badania nad jego funkcjami nieświadomymi i ogrom płynących z tych odkryć wniosków dla nauczycieli
 • wydajność percepcyjna umysłu jako fundament skutecznej pracy z uczniami
 • wykorzystanie zależności umysł-ciało na lekcji
 • jak radzić sobie z sytuacjami, gdy wielokrotne powtarzanie czegoś uczniom nie przynosi zamierzonych rezultatów
 • etapy uczenia się oparte na pracy mózgu i rola tych odkryć w pracy nauczyciela
 • jak spowodować, by dzieci od pierwszych minut lekcji słuchały nauczyciela z uwagą i aktywnie uczestniczyły w lekcji
 • co zrobić gdy tłumacząc dane zagadnienie uczniom mimo najlepszych intencji nie osiągamy zamierzonych celów i jak to zmienić
 • odkrycia naukowe dotyczące zupełnie niezamierzonego programowania dzieciom porażki i wnioski z tego płynące
 • w jaki sposób zwrócić uwagę dzieciom na obszary wymagające poprawy nie zniechęcając ich przy tym do nauki
 • kanapka feedbackowa jako narzędzie pracy nauczyciela
 • mechanizm przetwarzania przez umysł nieświadomy wydawanych poleceń
 • co zrobić, gdy niechciane zachowania uczniów powtarzają i nie potrafimy wymóc na nich potrzebnej zmiany
 • metodyka lekcji powtórkowej opartej na właściwościach umysłu
 • jak błyskawicznie zmienić emocje dzieci w celu polepszenia ich wyników
 • co zrobić by zamiast straty dziesięciu minut lekcji na uspakajanie klasy, spowodować aby uczniowie byli gotowi do przyjmowania wiedzy