// Google Polityka Jakości - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Firma „SUBIEKTYWNI” Krzysztof Sobota jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniową, doradczą oraz w zakresie coachingu o zasięgu krajowym, zajmującą się specjalistycznymi usługami opracowanych zgodnych z oczekiwaniami klientów. Swoje usługi realizuje w oparciu o zespół wysoko wykwalifikowanych doradców i trenerów zewnętrznych posiadających wieloletnie doświadczenie trenerskie i doradcze, jak również kwalifikacje potwierdzone wymaganymi uprawnieniami.

Dzięki szerokiej współpracy z partnerami krajowymi i uwzględnieniu wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań naszej działalności, za każdym razem staramy się zaoferować naszym Klientom usługi szkoleniowe, doradcze i coachingowe spełniające ich oczekiwania.

Właściciel firmy podporządkował wszelkie działania przedsiębiorstwa kryteriom jakościowym, oparł swoje działania na ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach.

 

Cel ten realizujemy poprzez:

  • projektowanie nowoczesnych szkoleń, usług doradczych oraz coachingowych w oparciu o obowiązujące wymagania prawne, a także nowoczesne techniki i technologie szkoleniowe;
  • ciągłe monitorowanie realizowanych usług na wszystkich etapach, sterowanie procesami mającymi wpływ na jakość, co pozwala nam na wczesne wykrywanie i usuwanie wszelkich niezgodności;
  • identyfikację ryzyka i szans w celu osiągania zamierzonych wyników;
  • budowanie dobrych relacji z dostawcami i podwykonawcami, ciągły rozwój kompetencji i świadomości oraz aktywne włączanie ich w proces spełniania wymagań, również w obszarze prawnym.

Wdrożony i sprawnie funkcjonujący System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015 jest gwarancją osiągnięcia sukcesu przez firmę na wszystkich polach jej działaniach.

Właściciel

Katowice, 07.05.2018