// Google Dyrektor Lider czyli jak skutecznie zarządzać placówka oświatową - pakiet warsztatów - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Dyrektor Lider czyli jak skutecznie zarządzać placówka oświatową – pakiet warsztatów

biznes11

Cel szkolenia: Dostarczenie wielu nowoczesnych i niesamowicie skutecznych narzędzi i rozwiązań , potrzebnych dyrektorom w trakcie zarządzania placówką oświatową.

Korzyści:

 • warsztatowa forma pracy,
 • materiał obejmuje najnowocześniejsze narzędzia z zakresu psychologii i zarządzania,
 • warsztaty prowadzą osoby z wieloletnią praktyką w rozwiązywaniu konkretnych problemów pojawiających w trakcie pracy z ludźmi.

Program:

 • zarządzanie czasem i planowanie pracy
 • skuteczne delegowanie uprawnień
 • budowanie zespołu w placówce oświatowej
 • jak skutecznie wdrażać zmiany w placówce oświatowej bez oporu ze strony nauczycieli
 • rozwiązywanie konfliktów w szkole
 • nowoczesne negocjacje jako umiejętność niezbędna w prowadzeniu placówki oświatowej
 • skuteczna komunikacja jako fundamentalna umiejętność scalająca placówkę oświatową w codziennej pracy
 • etyka w pracy dyrektora
 • autoprezentacja i wizerunek dyrektora w szkole i podczas jej prezentowania na zewnątrz
 • jak zostać naturalnym liderem dla swojego zespołu
 • kanapka feedbackowa jako niezbędne narzędzie pracy dyrektor
 • stres w pracy dyrektora – najnowocześniejsze rozwiązania potwierdzone badaniami
 • przygotowanie i organizacja efektywnego zebrania
 • jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu – narzędzia do pracy nie tylko z samym sobą ale i z nauczycielami
 • dyrektor – mentor dla swojej kadry – pakiet narzędzi umożliwiających dotarcie do zasobów swoich nauczycieli

Forma szkolenia: 6 miesięczny, 12 dniowy kurs w formie warsztatów, praca indywidualna oraz w zespołach.

6 spotkań 2-dniowych, raz w miesiącu.

Termin rozpoczęcia: 14 listopada 2014
Termin zakończenia: 11 kwietnia 2015
Terminy warsztatów: 14/15 listopada, 12/13 grudnia 2014, 16/17 stycznia 2015, 20/21 luty 2015, 13/14 marzec 2015, 10/11 kwietnia 2015

Cena pakietu: 8900 PLN