// Google Usługi konsultingowe i doradcze - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Usługi konsultingowe i doradcze

bizne14

Oferta usług konsultingowych i doradczych skonstruowana została na bazie wieloletnich doświadczeń – wykorzystuje zarówno sprawdzone, jak i nowatorskie metody rozwiązywania problemów.

Powstała jako rezultat i „produkt uboczny” realizowanych projektów biznesowych miedzy innymi w branżach: wyposażenia wnętrz, FMCG, pokryć dachowych, deweloperskiej, czy szeroko rozumianej branży usług turystyczno-rekreacyjnych. Jest konsekwencją wieloletniej pracy i doświadczeń.

Specjalizujemy się w zagadnieniach z obszarów analizy strategicznej firmy/projektów, planowania strategicznego, efektywnego zarządzania (w tym zarządzania sprzedażą) i optymalizacji procesów, czy zarządzania zmianą w organizacji. W ramach realizowanych działań podejmujeny się także czasowego zarządzania firmą, procesem, czy wdrożeniem (interim management).

Współpracujemy z praktykami i ekspertami z różnych obszarów biznesu – w zależności od potrzeb tworzymy sprawny zespół pozwalający na kompleksowe działanie w ramach problemu i organizacji. Nie stosujemy teoretycznych rozwiązań – proponujemy rozwiązania i działania bazujące na praktycznych doświadczeniach, każdorazowo dopasowane do konkretnej firmy i sytuacji.

Usługi konsultingowe i wdrożeniowe realizowane są według modelu:

 • Analiza sytuacji , weryfikacja obszarów i problemów
 • Identyfikacja i weryfikacja celów jakie firma zamierza osiągnąć
 • Przygotowanie i uzgodnienie planu działania
 • Zaprojektowanie, realizacja i skuteczne wdrożenie rozwiązań ( w tym także szkolenia)
 • Ewaluacja procesu i raport ze zrealizowanych działań
 • Opcjonalnie interim management
W każdej firmie jest potencjał do zmiany, należy go jedynie umiejętnie wydobyć i skanalizować. Uruchamiamy ten proces, kierujemy nim i bierzemy za niego odpowiedzialność. Preferujemy działania polegające na wspólnym znajdowaniu rozwiązań, ich wdrażaniu i utrwaleniu zmian

Szczegółowa oferta określająca obszar, zakres i sposób wykonania usług jest przedstawiana każdorazowo po dokonaniu wstępnego badania i identyfikacji potrzeb Klienta.

W ramach tych działań proponujemy następujące moduły (konsultingowe, szkoleniowe, połączone):

 • Zarządzanie sprzedażą (Bieżące , operacyjne zarządzanie sprzedażą w celu realizacji założonych celów ekonomicznych).
 •  Zarządzanie organizacją (Operacyjne zarządzanie organizacją w celu jej sprawnego funkcjonowania).
 • Zmiana w organizacji – projektowanie/wprowadzanie/zarządzanie zmianą (Weryfikacja stanu obecnego, diagnoza, zaplanowanie i wdrożenie zmian).
 • Analiza rynku (Analiza i identyfikacja zewnętrznych warunków funkcjonowania Firmy teraz i w przyszłości).
 • Komunikacja w organizacji (Poprawa/ wdrożenie komunikacji wewnętrznej zgodnie z istniejąca hierarchią i kulturą organizacji).
 • Audyt zewnętrzny organizacji/obszaru (Analiza strategiczna Firmy/wybranych obszarów).
 •  Strategia sprzedaży (Opracowanie/modyfikacja strategii sprzedaży Firmy z uwzględnieniem posiadanych w ofercie produktów i sytuacji na rynku).
 • Innowacja i innowacyjność w firmie (Weryfikacja obszarów i zasobów będących w zasięgu Firmy w poszukiwaniu innowacji. Inicjacja i wdrożenie innowacyjności jako standardu działania).
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej (Źródła przewagi konkurencyjnej – poszukiwanie i identyfikacja możliwości Firmy).
 • Strategia działania Firmy (Budowanie/weryfikacja strategii działania Firmy).
 •  Planowanie i zarządzanie czasem (Skuteczne planowanie i zarządzanie czasem w organizacji).