// Google Zmiana w organizacji - projektowanie, wprowadzenie i zarządzanie zmianą - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Zmiana w organizacji – projektowanie, wprowadzenie i zarządzanie zmianą

3biznes

Obszar

Cała Firma lub wybrane obszary

Zakres

Weryfikacja, diagnoza, zaplanowanie i wdrożenie zmian

Metodyka

  • analiza organizacji (kwestionariusz blokadowy, Analiza SWOT, benchmarking, etc)
  • określenie obszarów zmian i zaprojektowanie sposobu ich wprowadzania
  • analiza pola sił, mapa zaangażowania
  • wprowadzanie zmian – stworzenie zespołów, wytypowanie liderów zmian
  • kontrola procesu, egzekwowanie działania
  • stabilizacja zmian

Korzyści

  •  dostrojenie się firmy do otoczenia zewnętrznego
  • wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników
  • wprowadzanie zmiany jako narzędzia ciągłego rozwoju Firmy i pracowników
  • poprawa sprawności działania Firmy