// Google Zarządzanie sprzedażą - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Zarządzanie sprzedażą

biznes7Obszar

Dział Sprzedaży

Zakres

Bieżące, operacyjne zarządzanie sprzedażą w celu realizacji założonych celów ekonomicznych

Metodyka

  • weryfikacja celów i wyników sprzedaży – planowanie „z góry” i „z dołu”
  • analiza efektywności sprzedaży i sprzedawców, powiązanie z systemem motywacyjnym
  • szkolenie z metod sprzedaży
  • coaching , praca indywidualna z pracownikami Działu Sprzedaży
  • rewizja sprzedaży
  • dokumentacja pracy handlowca- wprowadzenie i korzystanie

Korzyści

  •   realizacja uzgodnionych celów sprzedażowych
  • podniesienie kompetencji pracowników Działu Sprzedaży i jakości sprzedaży
  • weryfikacja oferty sprzedażowej, rynku i kanałów dystrybucji