// Google Zarządzanie Sobą w czasie - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Zarządzanie Sobą w czasie

Efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie

Każdy pracownik ma codziennie do wykonania kilkadziesiąt, a nawet kilkaset czynności. Jednocześnie poddawany jest stałej presji czasu, presji związanej z pojawiającym się natłokiem coraz to nowych zadań, które przekazywane są przez przełożonych i ważne z punktu widzenia funkcjonowania firmy i jej rozwoju. Jednocześnie pracownicy potrzebują realizować założenia związane z opisem swoich stanowisk i wywiązywać się z obowiązków, które są dla nich najważniejsze. Dodatkowo dochodzą czynności, które przekazywane są przez ich kolegów, którzy czasem proszą o pomoc w realizacji ich obowiązków. To wszystko składa się na natłok zadań, spośród których bardzo trudno jest wybrać te, które są priorytetowe i dadzą możliwie jak największe efekty z perspektywy pracownika oraz perspektywy firmy. Dla pracowników 45+ niesamowitym wyzwaniem jest nadążanie nie tylko za tym natłokiem informacji, ale również odnalezienie się w świecie, w którym informacja pojawia się bardzo szybko i trzeba ją umieć zweryfikować pod kątem ważności oraz pilności.

 

Właśnie z tego powodu chcemy przeszkolić naszych pracowników 45+ w dziedzinie efektywności osobistej i zarządzania sobą w czasie, aby potrafili wyznaczać priorytety, realizować te zadania, które są najważniejsze, potrafili odróżniać zadania ważne i pilne od tych mniej ważnych i mało pilnych i jednocześnie zachować w tym wszystkim wysoką efektywność osobistą, poczucie kontroli nad sytuacją oraz równowagę związaną z własnym zdrowiem, wypoczynkiem i równowagą w życiu osobistym. Zarówno jeden jak i drugi aspekt jest bardzo ważny, aby pracownicy mogli się odnaleźć w pracy dla firmy a także zapewnić sobie odpowiedni komfort pracy.

 

Jako pracodawca świadomy wyzwań, stojących przed pracownikami proponujemy realizację następujących celów szkoleniowych, dzięki warsztatom dotyczącym efektywności osobistej i zarządzania sobą w czasie:

  • podniesienie umiejętności określania zadań priorytetowych, czyli ważnych i pilnych jak również nie ważnych i nie pilnych;
  • poprawienie umiejętności koncentracji w pracy,
  • poszerzenie wiedzy na temat zasad, które pozwolą na utrzymanie koncentracji i uwagi w pracy,
  • poprawienie umiejętności radzenia sobie ze stresem i kierowania uwagi na rozwiązania, zamiast na problemy,
  • poprawienie umiejętności automatyzacji zadań, delegowania ich i eliminowania tych, które nie przynoszą realnych efektów,
  • zwiększenie proaktywności w tworzeniu struktur i systemów, pozwalających na zwiększenie efetywności osobistej oraz efektywności zespołu.