// Google Zarządzanie organizacją - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Zarządzanie organizacją

bizne119

Dla kogo

Dla managerów, dyrektorów, kierowników na różnych szczeblach organizacyjnych i obszarach

Cel

Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat metod efektywnego zarządzania i umiejętność praktycznego ich wykorzystania

Korzyści

  • poznanie własnych predyspozycji i stylu zarządzania
  • podniesienie kompetencji managerskich
  • sprawniejsze i efektywne funkcjonowanie organizacji

Zakres merytoryczny

  • diagnoza stylu zarządzania w ujęciu indywidualnym i procesowym
  • różne metody i style zarządzania w zależności od potrzeb, sytuacji i kultury organizacyjnej (ZPC, ZPD, ZPW, ZPI)
  • ekonomia w zarządzaniu (optymalizacja ekonomiki działań i procesów)
  • rola komunikacji w zarządzaniu
  • zarządzanie, czy robienie – delegowanie uprawnień i kompetencji
  • elementy budowania zespołów

Jak zacząć?

Ty też jesteś Subiektywny i masz swoje subiektywne potrzeby. Skontaktuj się z nami . Wspólnie dokonamy diagnozy sytuacji i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.