// Google Strategia działania firmy - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Strategia działania firmy

strategia333

Obszar

Cała Firma

Zakres

Budowanie/weryfikacja strategii działania Firmy

Metodyka

  • misja Firmy w modelu Ashridge, cele i domeny strategiczne
  • analiza strategiczna otoczenia Firmy (metoda pięciu sil, scenariusze otoczenia, profil szans i zagrożeń, benchmarking i analiza kluczowych czynników sukcesu, metoda BSC)
  • analiza potencjału Firmy w różnych wymiarach(metody macierzowe) analiza SWOT
  • analiza systemów informacji w Firmie (ogólny, finasowy, marketingowy, „wczesnego ostrzegania”)
  • metody budowanie wygrywających strategii
  • metody planowania strategicznego i oceny strategii
  • opracowanie i wdrożenie strategii działania

Korzyści

  • analiza strategiczna Firmy i jej otoczenia
  • wypracowanie skutecznej strategii działania
  • wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników Firmy