// Google Skuteczny obieg informacji - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Skuteczny obieg informacji

Skuteczny obieg informacji i sprawna komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie warunkiem utrzymania się na rynku

25 lat badań nad setkami organizacji i 20 tysiącami pracowników pokazało, że kluczem do sukcesu firmy jest umiejętność porozumiewania się na wszystkich szczeblach organizacyjnych w sytuacjach trudnych, kluczowych i istotnych dla rozwoju firmy.
Badania prowadzone w Polsce wskazują że na nowej kulturze w której dominującą rolę pełni komunikowanie się mogą zyskać ludzie aktywni kreatywni przedsiębiorczy dobrze wykształceni młodzi nie bojący się ryzyka Tracą na niej ci wszyscy którzy nie potrafią zaadaptować się do nowych warunków trwają w starych schematach myślenia i działania. Do tej grupy należą często osoby po 45 roku życia. Często takich ludzi nie zwalnia się ponieważ posiadają oni kontakty z partnerami gospodarczymi wciąż działającymi według zasad przyjętych w starym systemie. Niestety zajmują oni niejednokrotnie wysokie stanowiska i mogą blokować wiele decyzji, które zagrażają ich pozycji w przedsiębiorstwie Jak już niejednokrotnie podkreślano wdrażanie rynkowych zasad zarządzania przedsiębiorstwami kształtowanie nowej prorynkowej kultury organizacji związane jest z istnieniem społecznego oporu wobec wprowadzanych zmian. I to oporu nie tylko pracowników ale i wszystkich szczebli zarządzania. Każda zmiana burzy dotychczasowy porządek narusza spójność organizacji. Wszystkie zmiany wywołują także różne emocjonalne reakcje postawy zakłócają dotychczasową równowagę zmniejszają poczucie bezpieczeństwa i pewności są źródłem konfliktów między pracownikami kierownictwem. Sposób wykonywania pracy, formy stosunków międzyludzkich czy też stopień i formy uczestnictwa w zarządzaniu to też aspekty kulturowe związane z porozumiewaniem się i zarządzaniem informacją. Obieg informacji ma więc  olbrzymi wpływ na sposób w jaki firma realizuje różnego rodzaju działalność. Szybkość reagowania zależy również bardzo silnie od poziomu umiejętności komunikacyjnych pracowników przedsiębiorstwa i przepływu w nim istotnych dla jego funkcjonowania informacji . Odpowiedź na życzenie klienta lub na ruch strategiczny konkurenta będzie tym szybsza im pracownik będzie się czuł bardziej odpowiedzialny i będzie chciał natychmiast przekazać informację aby przedsiębiorstwo mogło zareagować. Dzięki temu warsztatowi:
  • wypracujemy nowe standardy komunikacji na kluczowych dla naszej firmy polach
  • usprawnimy proces przyjmowania i realizacji dyspozycji między nami a odbiorcami naszych słów
  • wychwycimy i wyeliminujemy wiele błędów , które do tej pory obniżały naszą efektywność
  • poprawimy napięta czasem relacje między pracownikami wynikające z problemów z przekazywaniem informacji w sposób jasny i zwięzły
  • poprawimy jakość komunikacji między działami
  • wzrośnie znacznie  efektywności pracy wszystkich działów
Celem szkolenia jest poprawienie obiegu informacji oraz komunikacji wewnątrz firmy. Zajęcia mają mieć formę warsztatów podzielone na kilka grup, rozdzielone czasowo ze względu na konieczność organizowania zastępstw i podziału pracy między pozostałych pracowników zakładu. Zajęcia nie mogą bowiem wprowadzać dezorganizacji pracy i mieć ujemny wpływ na jakość obsługi klientów.