// Google Manager Plus - vademecum nowoczesnego managera - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Manager Plus – vademecum nowoczesnego managera

5bizne

 Zakres

 • Zarządzanie organizacją – diagnoza stylu zarządzania, różne metody zarządzania w zależności od potrzeb i sytuacji
 • Nowoczesne narzędzia zarządzania- Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie do projektowania, wprowadzania i zarządzania zmianą
 • Myślenie kategoriami ekonomicznymi – podstawy rachunkowości zarządczej
 • Komunikacja i stres w organizacji – warsztaty skutecznego komunikowania i radzenia sobie ze stresem
 • Strategia działania Firmy (analiza strategiczna otoczenia firmy, analiza potencjału firmy w różnych wymiarach) – metody planowania strategicznego i oceny sytuacji
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej – wygrywające strategie i kreatywne metody poszukiwania rozwiązań
 • Profesjonalne zarządzanie ludźmi, motywowanie i szkolenie pracowników
 • Planowanie i zarządzanie czasem – opanowanie trudnej sztuki zarządzenia czasem swoim i pracowników, wyznaczanie celów ale i ich realizacji

Korzyści

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania całością, lub częścią firmy
 • budowanie zespołu i zarządzanie nim

Kompetencje jakie nabędą uczestnicy:

 • umiejętność profesjonalnego zarządzania sobą i swoim zespołem
 • zdobycie umiejętności skutecznego motywowania pracowników
 • umiejętność przygotowania i wdrażania strategii
 • likwidacja barier komunikacyjnych w firmie

Forma szkolenia: 5 miesięczny, 10 dniowy kurs w formie treningu i warsztatów, praca w zespołach. Spotkania 2-dniowe 1 raz w miesiącu

Termin rozpoczęcia: 19.03.2015

Termin zakończenia: 22.09.2015

Terminy warsztatów: 19-20.03.2015,13-14.04.2015,18-19.05.2015,15-16.06.2015 ,21-22.09.2015

Cena pakietu: 8900 PLN netto
(przy finasowaniu środkami pomocowymi – stawka vat :zw.)