// Google Planowanie i zarządzanie czasem - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Planowanie i zarządzanie czasem

2bizne

Obszar

Cała Firma/wybrane działy

Zakres

Skuteczne planowanie i zarządzanie czasem organizacji

Metodyka

  • analiza stosowanych metod planowania
  • analiza i ocena efektywności wykorzystania czasu pracy (chronometraż, wywiad, obserwacja uczestnicząca)
  • opracowanie i przedstawienie wniosków
  • szkolenie z zakresu różnych metod planowania i zarządzania czasem
  • wdrożenie wybranych metod
  • kontrola i weryfikacja skuteczności działania

Korzyści

  • uporządkowanie sposobów i metod planowania
  •  optymalizacja wykorzystania czasu pracy
  • wzrost efektywności działania i zadowolenia pracowników