// Google PIP SANEPID I INNE KONTROLE JAK UNIKNAC PROBLEMOW - Subiektywni - Subiektywni
Menu

PIP SANEPID I INNE KONTROLE JAK UNIKNAC PROBLEMOW

bizne11

Zespół subiektywnych pomaga również uniknąć naszym klientom kłopotów związanych z wizytami organów kontrolnych w firmie. Posiadam doświadczony i kreatywnych ekspertów wywodzących się między innymi z PIP, Sanepidu ,sądownictwa, wyższych uczelni.
Działamy w myśl zasady :Lepiej zapobiegać , niż ponosić dodatkowe koszty:
Naszym klientom oferujemy audyty i szkolenia dla ich przedsiębiorstw pod kątem następujących zagadnień:

  • jak przygotować się do kontroli PIP ,aby uniknąć mandatu karnego lub zawiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.218 i 220k.k.
  • jak przeciwdziałać przeciążeniom psychicznym , mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu
  • interpretacja przepisów emerytalnych w zakresie przygotowania dokumentów i udowodnienia okresów zatrudnienia i wynagrodzenia
  • obowiązki i odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacją i nadzorem urządzeń elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych
  • wspomaganie pracodawców w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy
  • pomoc w wykonywaniu nakazów i zarządzeń wydawanych przez organy kontrolne -sporządzanie audytów z zakresu przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa pracy

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.