// Google Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek miejskich - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek miejskich

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek miejskich za przekroczenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Cel szkolenia:

Przybliżenie uczestnikom ogromnej i skomplikowanej materii dotyczącej zasad i zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Korzyści:

Otrzymanie informacji pozwalających na:

 • określenie, które podmioty odpowiadają za zachowanie dyscypliny finansów publicznych i jakie są konsekwencje jej naruszenia,
 • identyfikację potencjalnych źródeł naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • ustalenie sposobów i metod zapobiegania naruszeniom dyscypliny finansów publicznych.

 

Program:

 • podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • omówienie katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zagadnienie braku świadomości podmiotu odpowiedzialnego co do tego, czy dany czyn stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • identyfikacja potencjalnych źródeł naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • w jaki sposób pracownik może narazić kierownika na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jak temu zapobiec.

 

Termin – 2.12.2015

Miejsce – Hotel Diament Ustroń