// Google Lider 2.0 - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Lider 2.0

Lider 2.0 czyli jak wydobyć to co najcenniejsze ze swoich pracowników i pozwolić im na pełny rozwój swojego potencjału w ramach zajmowanych stanowisk.

Rekrutacja, wdrożenie, szkolenia to ogromne pieniądze, które wydawane są przy budowie i rozwoju efektywnego zespołu. Co zrobić z pozycji menedżera powyżej 45 roku życia w obliczu pojawiających się nieustannie nowych wyzwań  aby zespół stał się monolitem i osiągał wyznaczone cele? W jaki sposób motywować zespół do działania? Jak budować autorytet szefa? Jak wywierać wpływ na innych? To główne pytania, na które odpowiada niniejsze szkolenie, dostarczając uczestnikom konkretnych narzędzi do sprawowania funkcji szefa. Nowoczesne zarządzanie oferuje wiele narzędzi przydatnych na stanowisku menadżerskim , których poznanie i zastosowanie nie tylko zwiększą skuteczność pracy ale zapobiegną stresowi tak groźnemu dla zdrowia i życia a ryzyko zawału w tym wieku zaczyna drastycznie wzrastać. 

Ten niezwykle obszerny warsztat składający z kilku zjazdów ma dostarczyć kompleksowych rozwiązań i ich zastosowań w codziennej pracy na bardzo szerokim polu kompetencji wymaganych od nowoczesnego menadżera. Od jego skuteczności zależy bowiem czy firma przetrwa na rynku i czy pracownicy nie zasilą ciągle rosnących szeregów bezrobotnych .

80% czasu pracy dla menedżera, handlowca, właściciela firmy, to czas przeznaczony na komunikowanie się z pracownikami, klientami i kontrahentami. Umiejętność komunikowania się, wywierania wpływu, są w takich sytuacjach nieodzownym warunkiem efektywnego pełnienia określonej roli zawodowej. Brak tych kompetencji, może bardzo ograniczyć skuteczność realizacji obowiązków i w efekcie, osiągania założonych celów biznesowych. 

Zarządzanie zespołami, budowanie autorytetu, świadomość słabych i mocnych stron, odwaga, przewodzenie ludziom, to w 90% eksponowanie ponadprzeciętnych umiejętności interpersonalnych. Relacje interpersonalne zachodzące w tych procesach wymagają od menedżerów umiejętności z zakresu inspirowania, silnego wywierania wpływu na członków zespołów, umiejętnego słuchania i rozwiązywania problemów.