// Google Jak bronić się przed konsekwencjami karnymi i cywilnymi w przypadku powstania wypadku w zakładzie pracy - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Jak bronić się przed konsekwencjami karnymi i cywilnymi w przypadku powstania wypadku w zakładzie pracy

   Jeżeli w zakładzie pracy dojdzie do wypadku pracownika, a będzie to wypadek ciężki, śmiertelny, albo zbiorowy, wówczas prokuratura, z urzędu, wszczyna postępowanie przygotowawcze przeciwko osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy w tym zakładzie, w tym w szczególności przeciwko osobom kierującym pracownikami i pracodawcom, opierając się na art.220 ustawy Kodeks karny.

   Częstym przypadkiem są również rozprawy sądowe, prowadzone są na gruncie prawa cywilnego, o zadośćuczynienie roszczone od pracodawców przez pracowników, którzy ulegli wypadkom.

   W tych przypadkach zarówno prokuratura, jak i wydziały karne i cywilne sądów powszechnych często korzystają z pomocy biegłych sądowych z zakresu BHP, zlecając im ustalenie, czy pracodawca i osoby kierujące pracownikami naruszyły przepisy prawa w dziedzinie BHP, przyczyniając się do wypadku, albo go powodując.

   Zespół subiektywni.pl posiada w swoim składzie doświadczonego biegłego sądowego w dziedzinie BHP, który, na podstawie audytu albo szkolenia, wykorzystując długoletnią praktykę współpracy z sądami i prokuraturą, wskazałby pracodawcom i osobom kierującym pracownikami:

  • podstawę odpowiedzialności za BHP pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, wynikającą zarówno z Kodeksu karnego jak i z Kodeksu pracy,
  • ciągi przepisów prawa z ustawy Kodeks pracy, wykazujące jednoznacznie, kto i w jakim stopniu przyczynił się do wypadku, albo go spowodował,
  • wymagane prawem dokumenty konieczne do wykazania się osób kierujących pracownikami i pracodawców, że ze swej strony dołożyli oni należytej staranności, aby nie doszło do wypadku.

   Instytucja bezpieczeństwa i higieny pracy nie zna bowiem pojęcia wypadku nieszczęśliwego, a każdy wypadek w zakładzie pracy spowodowany jest naruszeniem przepisów prawa w dziedzinie BHP.

   Zespół subiektywni.pl jest zatem w stanie pomóc pracodawcom i osobom kierującym pracownikami, drogą doradztwa albo szkolenia, przez wskazanie prawnej drogi, stanowiącej gwarancję, że wina za spowodowanie wypadku
nie będzie im wskazana i udowodniona, zarówno przez sądy powszechne,
jak i przez prokuraturę.

Kto poprowadzi to szkolenie? 

WOJCIECH  ZAWISZA

  Absolwent Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, absolwent studiów podyplomowych w zakresie systemów zarządzania BHP Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, ukończył szkolenie certyfikowane przez międzynarodowy koncern DEKRA-INTERTEK, w zakresie audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy wg norm OHSAS 18000.

   Trzecią kadencję sprawuje funkcję biegłego sądowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sądach okręgowych w kraju, jest zatem
w stanie pomóc pracodawcom i osobom kierującym pracownikami, drogą doradztwa albo szkolenia, przez wskazanie prawnej drogi, stanowiącej gwarancję, że wina za spowodowanie wypadku nie będzie im wskazana
i udowodniona, zarówno przez sądy powszechne, jak i przez prokuraturę.

Zapytaj o Cenę