// Google Inzynieria Motywacji - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Inzynieria Motywacji

Inżyniera motywacji

 

Pracownik bez motywacji jest jak samochód bez paliwa. Motywacja pozafinansowa jest najbardziej zaniedbywanym czynnikiem w dzisiejszych zakładach pracy. Według badań na świecie motywacja finansowa z perspektywy lat analiz okazuje się nie tylko nie działać ale wręcz blokować potencjał tkwiący w pracownikach. Pracownicy potrzebują dzięki szkoleniom dotrzeć do bezpośrednich źródeł swojej zarówno własnej motywacji jak i swoich kolegów i podwładnych. Eliminacja dystraktorów spowoduje gwałtowny wzrost czynników automotywujących – czyli tych jedynych skutecznych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się w najnowszymi i najskuteczniejszymi naukowo sprawdzonymi metodami oraz przetestują je w praktyce na sobie. Szkolenie ma charakter warsztatowy a to oznacza ,że każdy pracownik będzie miał sposobność do odkrycia własnych nieznanych wcześniej drzemiących w nim pokładów motywacji.