// Google Innowacja i innowacyjność w firmie - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Innowacja i innowacyjność w firmie

bizne17

Obszar

Cała Firma/wybrane obszary

Zakres

Weryfikacja obszarów i zasobów będących w zasięgu Firmy w poszukiwaniu innowacji. Inicjacja i wdrożenie innowacyjności jako standardu działania

Metodyka

  • weryfikacja obszarów, procesów, zasobów, identyfikacja potencjału Firmy
  • wprowadzenie technik twórczego rozwiązywania problemów i myślenia lateralnego
  • metody inicjowania i wdrażania innowacji w Firmie
  • metody wykorzystania innowacji jako źródła przewagi konkurencyjnej

Korzyści

  • weryfikacja i identyfikacja zasobów i potencjału Firmy
  •  wdrożenie innowacyjności jako standardu działania (ZPI)
  •  optymalizacja procesów i wzrost efektywności