// Google Budowanie przewagi konkurencyjnej - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Budowanie przewagi konkurencyjnej

biznes3

Obszar

Cała Firma/wybrane obszary/produkt/grupy produktów

Zakres

  • Źródła przewagi konkurencyjnej – identyfikacja możliwości Firmy
  • Metodyka
  • analiza strategiczna Firmy/obszarów (SWOT, analizy portfelowe, benchmarking, itp.)
  •  identyfikacja obszarów przewagi konkurencyjnej
  • zaprojektowanie niezbędnych działań zidentyfikowanych obszarach
  • wdrożenie i zarządzanie procesem

Korzyści

  • identyfikacja i zbudowanie przewagi konkurencyjnej w pożądanym zakresie
  • wzrost efektywności działania
  • wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników Firmy